بازخورد اهداف و انواع مختلفی دارد و می‌تواند به عنوان یک نهاد واحد ارائه شود.

بازخورد اهداف و انواع مختلفی دارد و می‌تواند به عنوان یک نهاد واحد ارائه شود، مثل بازخورد غیررسمی دانش‌آموزان از مطالب در کلاس، یا ممکن است ترکیبی از نهادهای متعدد باشد مثل بازخورد رسمی یک همکار در مرحله اول کار ارزیابی. هر کدام از آن‌ها در افزایش و بالا بردن یادگیری دانش‌آموزان جایی دارند، در نتیجه، این اصول باید فرصتی باشند تا طیف وسیعی از انواع بازخورد را ارائه دهند.

انواع بازخورد در محیط آموزشی و محل کار

انواع بازخورد در محیط آموزشی

بازخورد غیر رسمی

بازخورد غیررسمی می‌تواند در هر زمانی رخ دهد، چون خود به خود در لحظه به وجود می‌آید. بنابراین بازخورد غیررسمی نیاز به ایجاد روابط با دانش‌آموزان دارد تا بتوان آنها را در مدیریت روزانه تشویق و راهنمایی کرد. این موضوع می‌تواند در کلاس درس، پشت تلفن، یک انجمن آنلاین یا کلاس مجازی رخ دهد.

بازخورد رسمی

بازخورد رسمی برنامه‌ریزی شده است و به طور سیستماتیک در برنامه گذاشته می‌شود. این نوع بازخورد معمولاً با امور ارزیابی در ارتباط است که شامل مواردی از معیارهای نشانه‌گذاری، صلاحیت‌ها یا دستیابی به استانداردها می‌شود و برای دانش‌آموز و سازمان به عنوان مدرک ثبت شده است.

بازخورد اولیه

هدف از این بازخورد نظارت بر یادگیری دانش‌آموزان برای ارائه‌ی بازخورد مداوم است که می‌تواند توسط آموزگاران برای بهبود آموزش آنها و توسط دانش‌آموزان برای بهبود یادگیری آنها استفاده شود. بازخورد متقابل به پیشرفت دانش‌آموزان کمک می‌کند تا دوباره اشتباه نکنند. در برخی موارد، قبل از این که دانش‌آموزان بتوانند پیشرفت کنند یا قادر به پیشرفت باشند، به بازخورد نیاز است.

بازخورد جمعی

هدف ارزیابی جمعی، سنجش دانش‌آموزان در پایان واحد آموزشی و مقایسه با برخی از معیارهای استاندارد است. بنابراین بازخورد جمعی شامل نظرات مفصلی است که مربوط به جنبه‌های خاص کار آنها است، در مورد نمره‌های به دست آمده بر اساس معیارها و نظرات سازنده اضافی برای بهبود کار توضیح می‌دهد.

بازخورد همتایان دانش‌آموزان

دیگر لازم نیست معلمان تنها متخصص در یک دوره باشند. با آموزش اساسی و پشتیبانی مداوم، دانش‌آموزان می‌توانند بازخورد کیفی را یاد بگیرند که برای همسالان آنها بسیار ارزشمند است.  فرصت دادن به دانش‌آموزان برای ارائه و دریافت این بازخورد، باعت افزایش تجربیات یادگیری و مهارت‌های آنها خواهد شد.

بازخورد خود دانش‌آموز

این نمونه هدف نهایی بازخورد برای یادگیری است. هنگام ارائه‌ی بازخورد، معلمان نه تنها می‌توانند مسیر دانش‌آموان را مشخص کنند، بلکه با آموزش آنها توسط مدل‌سازی و آموزش صریح، مهارت‌های خودارزیابی و تنظیم اهداف، باعث می‌شوند که آن‌ها مستقل‌تر شوند (Sackstein، 2017 ). برای کمک به دانش‌آموزان جهت رسیدن به استقلال و خودمختاری، معلمان می‌توانند اهداف آموزشی و معیارهای موفقیت را به طور صریح شناسایی و مشخص کنند و به اشتراک بگذارند. کاربرد معیارها را با استفاده از نمونه‌ها مدل‌سازی کنید؛ برای بازخوردهای آن‌ها فرصت‌های هدایت شده فراهم کنید. به دانش‌آموزان آموزش دهید که چگونه از بازخورد برای تعیین مراحل بعدی و تعیین اهداف استفاده کنند. و در نهایت برای بازخورد و بازتاب به آن‌ها زمان دهید.

انواع بازخورد در محل کار

نوع بازخوردی که به کارمندان و کارکنان سازمانی می‌دهید، تأثیر بسیاری بر عملکرد بعدی آنها دارد. برای این که مدیران و رؤسا بتوانند مؤثرترین بازخورد را ارائه دهند باید تفاوت بین این سه نوع بازخورد را به خوبی درک کنند:

بازخورد ساختاری

این نوع بازخورد بسیار خاص و موضوع محور است و بر مبنای مشاهدات قرار دارد. در این زمینه چهار نوع بازخورد سازنده وجود دارد:

  • بازخورد منفی (گذشته‌نگر): نظرهای اصلاح‌شده در مورد رفتارهای گذشته. در واقع تمرکز بر رفتارهایی است که موفق نبوده‌اند و باید تکرار شوند.

  • بازخورد مثبت (گذشته‌نگر): تأیید نظرهای مربوط به رفتارهای گذشته. در واقع تمرکز بر رفتارهایی است که موفق بوده‌اند و باید ادامه یابند.

  • پیش‌خورد منفی (آینده‌نگر): نظرهای اصلاح‌شده در مورد عملکرد آینده. در واقع تمرکز بر رفتارهایی است که باید در آینده از آن‌ها دوری کرد.

  • پیش‌خورد مثبت (آینده‌نگر): تایید نظرهای مربوط به رفتارهای آینده. در واقع تمرکز بر رفتارهایی است که باید در آینده آنها را تقویت کرد و بهبود بخشید.

تحسین و تمجید

این قسمت همان‌طور که از نامش پیداست در مورد اظهارات مثبت در مورد یک فرد است. بیشتر کارکنان و خدمتگزاران وقتی از آن‌ها تعریف شود واکنش نشان می‌دهند و عزت نفس و اعتماد به نفس آن‌ها بالا می‌رود.

انتقاد

‍این بازخورد در واقع اظهارات و قضاوت‌های منفی در مورد یک شخص و رفتارهای اوست. انتقاد یک بازخورد مخرب است و به طور کلی برای افزایش کارایی افراد در محل کار مؤثر و مناسب نیست.

این سه بازخورد اصلی می‌تواند اثرات متفاوتی بر کارمندان بگذارد. به منظور این که بازخوردها بیشترین تأثیر را بر عملکرد افراد داشته باشد، مدیریت میزان بازخورد سازنده را افزایش و به همان ترتیب میزان انتقادها را کاهش دهد. مدیران همچنین می‌توانند یک سیستم نرم‌افزاری تماس تلفنی را طراحی کنند که قادر به هدایت مؤثر آنها باشد. تحسین و تمجید هم می‌تواند جزئی از کار باشد، اما لازم نیست جزء ضروری روند بازخورد باشد.

منبع: talkdesk

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

بیشتر بخوانید  چرا برای موفقیت در کسب‌وکار آینده‌ی خود به پیش‌بینی استراتژیک نیاز داریم؟