مشاوره مدیریت رخ، هدف دوره آموزشی مدیریت استراتژیک را ارتقای سطح علمی مدیران ارشد سازمان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک تعریف کرده است، به عبارت ساده‌تر ماموریت اساتید و مشاوران شرکت مشاوره مدیریت رخ ارتقای توانایی آنها برای مواجهه با پیچیدگی تأثیرات گوناگون است. همچنین دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ممکن است برای موفقیت شرکت‌های معاصر که با افزایش رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژی و تغییرات دموگرافیک نیروی کار رقابت می‌کنند، ضروری باشد. در حقیقت، سازمان‌های برجسته جهان مانند ناسا، جنرال الکتریک و …، موفقیت‌های خود را مرهون آموزش می‌دانند. درواقع دوره آموزشی مدیریت استراتژیک می‌تواند یک زنجیره جدیدی از مزیت رقابتی به شمار رود.

1. شناخت و عارضه‌یابی سیستم‌ها

نقطه شروع تغییر و تحول سازمان، درک و شناخت درست وضعیت موجود سازمان است

مراحـل انجـام عارضـه‌یابی سـازمانی بـه طـور کلـی بـه شـرح زیر است:

طرح موضوع و بیان مسئله یا مسائل سازمان

 • کسـب موافقـت مدیریت ارشـد شـرکت برای اجـرای پروژه عارضـه‌یابی

 • انتخـاب مشـاوران بـا تجربـه کـه فعالیت‌هـای قبلـی آنها در صنعـت مربوط باشـد.

 • تشـکیل تیـم عارضـه‌یابـی بـه منظور ایجـاد تفاهم و کسـب حمایـت و همـکاری مدیران

 • انجـام آموزش‌هـای اولیـه، توجیـه و ایجاد اعتقـاد در مدیران و سـایر اعضا

 • تهیه برنامه و انجام عارضه‌یابی (علت یابی)

 • ارائـه راهکارهـای بهبـود؛ تدویـن و ارائـه گـزارش؛ کـه هـر مرحلـه از عارضـه‌یابـی بـه روابـط کاری موثر بین مشـاور و متقاضـی تحـول بسـتگی دارد.

مهم‌ترین کارکردهای انجام عارضه‌یابی عبارتند از:

 • شناسایی علل تأخیرات پروژه های سازمان
 • محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری
 • تعیین میزان بهره وری سازمان و کارکنان
 • تحلیل دقیق ساختار، فرآیند اهداف و استراتژی های سازمان و بهبود آنها
 • تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی مشکلات
 • عارضه یابی منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار
 • شناسایی و تحلیل محیط موجود برای بررسی عملکرد سازمان
 • تعیین راهکارهای علمی حل مشکلات
 • تعریف آموزش ها و پروژه های کاربردی و کاهش هزینه های آموزش های غیر مؤثر
 • جلوگیری از اتلاف منابع مالی سازمان در پروژه های غیر کاربردی

ابزار و مدل‌های عارضه‌یابی

مدل‌های مختلفی برای آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی وجود دارد مانند:

 • مدل ۷ S مکینزی

 • مدل عارضه یابی ویس بورد

 • مدل کارت امتیاز متوازن

 • مدل تعالی سازمانی

 • رویکرد دوره عمر سازمان

 • مدل بلوغ فرایندی و…

درخواست

2. تدوین سند استراتژی (چشم انداز – بیانیه ماموریت – اهداف کلان میان مدت و کوتاه مدت)

تعیین پیش نیازهای تغییر و تحول سازمان، تدوین سند برنامه راهبردی یا همان سند استراتژی است

تحلیل وضع موجود:

به زبان ساده بررسی “ما الان کجا هستیم و به چه کاری مشغولیم؟”

چشم انداز:

به زبان ساده “ما می‌خواهیم در میان‌مدت و بلندمدت به کجا برسیم؟ جهت گیری ما به سمت چه هدف‌ها و دستاوردهایی است؟”

بیانیه ماموریت سازمان:

به زبان ساده بررسی “فلسفه‌ی وجودی ما چیست؟ ما چه اصول و ارزش‌هایی داریم؟”

تحلیل محیط بیرونی:

به زبان ساده بررسی “چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در محیط اطراف ما وجود دارد؟”

تحلیل محیط درونی:

به زبان ساده بررسی “در داخل سازمان خود با چه نقاط قوت و ضعفی روبرو هستیم؟”

تعیین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد:

به زبان ساده بررسی “بر اساس کدام معیارها و شاخص‌ها، مطمئن شویم که در مسیر اجرای برنامه هستیم؟”

اهداف کلان، اهداف میان مدت و کوتاه مدت:

به زبان ساده بررسی “به صورت مشخص تر چه پروژه هایی برای دستیابی به چشم انداز در راستای بیانیه ماموریت با توجه به محیط باید تعریف کنیم؟”

درخواست

3. هم افزایی و ارزش آفرینی در سازمان ها علی الخصوص هلدینگ ها

ارزش آفرینی در تمام سازمانها علی الخصوص سازمان های هلدینگ( هلدینگ سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ مدیریتی با شرکتهای تابعه غیریکسان، هلدینگهای مدیریتی با شرکتهای تابعه یکسان، شرکتهای مادر تخصصی) مزایای متعددی دارد که در ادامه به بیان چندی از آنان خواهیم پرداخت ولی قبل از آن باید بگوییم که هم افزایی استراتژیک را میتوان به عنوان بهترین دستاورد ارزش آفرینی در سازمان های هلدینگ دانست. بر اساس تحقیق میدانی گروه مشاوران بوستون بیش از نیمی از شرکت های زیر مجموعه از ارزش آفرینی حاصل از مزیت های مالی، توسعه استراتژی، و منابع و فعالیت های شرکت مادر بهره مند شده اند.

4. تدوین نقشه راه یا RoadMap

نقطه آغاز کلیه فعالیت‌های مرتبط با تولید و نیز سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات استراتژیک است. طرح‌ریزی یک برنامه بازاریابی نیازمند تعیین پیشاپیش اهداف و استراتژی‌های شرکت از جانب مدیران عالی سازمان است. اهداف بازاریابی را می‌توان متعاقب تجزیه و تحلیل وضعیت موجود تعیین کرد، ولی بطور کلی این اهداف بازاریابی هستند که ضمن ایجاد تعادل بین محصولات و بازارها، تعیین می‌کنند که چه کالاهایی در چه بازارهایی به فروش برسند.

استراتژی‌ها (Strategy) و تاکتیک‌ها (Tactic) نیز نقشه راه دستیابی به این اهداف را مشخص می‌کنند و برای تنظیم نقشه مفهومی راه، یک روش مناسب و ساده وجود دارد که در آن به مسائل زیر می‌پردازیم .

 • میزان هزینه‌ها در تمام مراحل را یک به یک درج می‌نماییم.

 • میزان زمانی که باید صرف هر یک از مراحل شود را درج می‌کنیم.

 • میزان تمرکز و قابلیت هر قسمت که در فرایند حضور دارند را مشخص می‌کنیم.

 • میزان ریسک بازار را محاسبه می‌کنیم.

 • میزان نفوذ سازمان را در بازارهای هدفش مشخص می‌کنیم.

 • میزان قدرت و سهم بازار رقبا را محاسبه می‌کنیم.

 • روش برخورد مشتریان را به محصول جدید پیشبینی می‌کنیم.

 • میزان کیفیت و قابلیت‌های جدید محصول را درج می‌کنیم.

 • چشم‌انداز محصول را مشخص می‌کنیم.

 • جذابیت محصول را برای فروشنده و مصرف‌کننده مشخص می‌کنیم.

 • برنامه تبلیغات محصول را مشخص می‌کنیم.

 • برنامه فروش را در کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی می‌کنیم.

 • برخورد و عکس‌العمل رقبا را پیشبینی می‌کنیم.

بررسی دوره

5. آموزش نیروهای انسانی در کنار انتخاب و پیاده‌سازی ابزارها

 کافیست در خصوص سوالات زیر کمی بیاندیشید تا به اهمیت این موضوع پی ببرید:

 • آموزش و توسعه چیست؟

 • آیا آموزش و توسعه واقعا برای بقای سازمانی مهم است یا سازمان‌­ها می­‌توانند بدون آموزش هم بقا یابند؟

 • آیا آموزش و توسعه با هم و مشابه هستند یا متفاوتند؟

به صورت کلی میتوان بیان نمود که آموزش می­‌تواند به صورت تلاش برای بهبود یا گسترش شایستگی توصیف شود یا مهارت‌­های موجود در کارمند به منظور افزایش عملکرد یا بهره‌­وری درباره­‌ی شغلی است که در آن مشغول به کار است.

موفقیت

6.پایش تغییرات و حفظ پایداری

پايش به معنی فرايند جمع آوری و تحلیل مستمر داده­ ها و اندازه ­گيری ميزان پيشرفت در جهت دستيابی به اهداف عینی هر طرح یا برنامه است. پايش شامل سنجش درجه انطباق (پيشرفت يا عقب افتادگی) روند اجرای برنامه با طرح پیاده‌سازی اولیه یا اندازه‌گیری تغییرات یا عدم تحول در یک یا چند وضعیت است.

در پايش يک برنامه اهداف زير دنبال می‌‏شوند:

 • پاسخگویی درباره ميزان اجرای فعاليت ها براساس برنامه از قبل تعيين شده (گزارش عملکرد)

 • بهبود روند اجرا و پياده­سازی برنامه ها (کیفیت خدمات)

 • ارزيابی سريع و پاسخ مناسب در راستای ايجاد تغييرات لازم در برنامه (به هنگام بودن تصميم گيري)

 • جمع­ آوری داده­های لازم و ايجاد بانک اطلاعاتی معتبر برای ارزشيابی برنامه (افزایش اعتبار گزارشها)

 • کمک به مديران در اتخاذ تصميمات مقطعی مناسب در مورد نحوه مديريت منابع مالی و انسانی (برطرف کردن کمبودها)

ارسال درخواست !

ثبت نام بیش از 730 علاقمند به شرکت در آموزش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در ایران

با آموزش‌های مشاوره مدیریت رخ، از طریق ارتقاء سطح علمی و عملی مدیران ارشد سازمانتان، بهترین‌ها را رقم بزنید.

  اساتید شرکت مشاوره مدیریت رخ

  حسین نوروزی

  دانش آموخته حسابداری و مهندسی کامپیوتر، تجربه پیاده سازی سیستم‌های حوزه تولید(برنامه ریزی و اجرای تولید، مهندسی محصول، کنترل و تضمین کیفیت)، مدیریت سفارشات خرید و فروش، سیستم های مدیریت هوشمند انبار(WMS)، روش‌های پیش‌بینی فروش و رفتار مصرف‌کننده استقرار و پیاده‌سازی ماژول‌های مدیریت منابع انسانی(پرسنلی، حضور غیاب، حقوق دستمزد، جبران خدمت، ارزیابی عملکرد، جذب و استخدام و استعداد یابی) و مالی(خزانه داری، اموال، دفترداری)

  حسین نوروزی, مشاور فناوری اطلاعات با تخصص کلان داده و هوش مصنوعی
  فائزه احمدی

  دارای مدرک مهندسی مالی و حسابداری از دانشگاه دولتی تهران
  مدرک مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  دارای مدرک MBA از دانشگاه تهران
  عضو فعال تیم برنامه‌ریزی سازمانی و تدوین استراتژی
  متخصص در تهیه نقشه راه جهت پیاده سازی و اجرایی شدن استراتژی
  نظارت و پایش تغییر پس از پیاده سازی و بررسی انحرافات و دلایل ریشه ای
  تجربه فعالیت در سازمانهای خصوصی(تنها شرکتهای تولیدی و هلدینگ ها)


  حسین پورکیانی

  مشاور تولید با تخصص هوشمند سازی(رباتیک) و اتوماسیون صنعتی، دانش آموخته مهندسی صنایع، دارای مدرک مهندسی تکنولوژی کامپیوتر (نرم افزار)، مدرک MBA دانشگاه تهران، عضو انجمن ریاضیدانان جوان، دارای مدارک حسابداری از موسسه PACT و دارای سابقه فعالیت در شرکت‌های بزرگی همچون مپنا، مدرس دانشگاه(حدود 2 سال)


  دانش‌آموخته حوزه مارکتینگ با گرایش دیجیتال
  دارای مدرک مترجمی زبان انگلیسی
  متخصص در برگزاری دوره های روانشناسی و مهندسی فروش و بررسی رفتار مصرف کننده
  مسلط بر تهیه نقشه سفر مشتری و استراتژی های نگهداشت و افزایش رضایت مشتری و کاهش نرخ ریزش مشتری
  سابقه تدوین و اجرای استراتژی های تبلیغات و فروش و نظارت بر محتوا و دیجیتال مارکتینگ