پیاده‌سازی استراتژی

//پیاده‌سازی استراتژی
پیاده‌سازی استراتژی ۱۳۹۷-۲-۲۹ ۱۴:۴۵:۳۹ +۰۰:۰۰

توضیحات

رهبران کسب و کار فردا باید با نحوه پیاده‌سازی استراتژی آشنا گردند.

 • اجرای استراتژی بخش مهم مدیریت استراتژیک است که همیشه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است.
  • مرحله اول: شرکت برای موفقیت در اجرا چقدر باید تغییر کند.
  • مرحله دوم: تشخیص تاثیر احتمالی ساختار بر اجرای موفقیت آمیز استراتژی
  • مرحله سوم: تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی
   • ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها به سازمان، معیار استخدام و پاداش، قوانین، بیانیه، داستان‌ها و …
  • مرحله چهارم: انتخاب شیوه اجرای استراتژی
   • فرماندهی: مدیر استراتژی تدوین می‌کند و به زیردستان می‌گوید چگونه آنرا اجرا کنند.
   • تغییر سازمانی: برای اجرای استراتژی مناسب، رویکردهای رفتاری به تغییر ساختار سازمانی انجام می‌شود.
   • مشارکتی: یک گروه مدیریتی در تدوین و اجرای استراتژی شرکت می‌کنند.
   • فرهنگی: مشارکتی را دموکراتیزه می‌کند و سطوح پایین‌تر سازمان را نیز شامل می‌شود.
   • پویا: زیر دستان تشویق به توسعه، پیشنهاد و اجرای استراتژی‌هایی که خود تدوین کرده‌اند می‌شوند.

به راه بادیه رفتن، به از نشستن و گفتن                                                                                                                                                                                                         که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم

چک لیست پیاده‌سازی استراتژی

 • 1- آیا مشکل یا مورد به اجرای استراتژی توجه دارد؟
 • 2- آیا اطلاعات کافی برای ارایه طرح تفصیلی اجرای استراتژی در اختیار مدیران هست؟
 • 3- مشکل یا مورد شامل چه سطح تغییر استراتژیک است؟
 • 4- آیا ساختار سازمانی رسمی و غیر رسمی موجود به اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی کمک می‌کند یا مانع آن می‌شود؟
 • 5- برای برنامه‌ریزی مجدد سازمان رسمی یا تجدید جهت سازمان غیر رسمی به منظور تسهیل اجرای استراتژی چه می‌توان کرد؟
 • 6- آیا فرهنگ سازمانی اجرای موثر استراتژی را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد یا آن را محدود می‌کند؟
 • 7- چه نوع شیوه اجرایی احتمالا موفق‌ترین شیوه خواهد بود؟
 • 8- در مجموع، آیا مدیریت سازمان از مهارت‌های اجرایی خوبی، نظیر مهارت در تعامل، تخصیص منابع، نظارت و سازماندهی برخوردار است؟
 • 9- چه کسی مسئولیت و اختیار اجرای استراتژی را دارد؟
 • 10- چگونه، چه موقع و کجا باید استراتژی اجرا شود؟

پنج سطح تحلیل تغییر استراتژیک

 • استراتژی تداوم – تکرار دوره برنامه‌ریزی قبل، توجه به منحنی یادگیری و سادگی.
 • تغییر مداوم استراتژی – تغییرات در جاذبه‌ها، برای جلب مشتری، ایجاد موقعیت یا تجدید موقعیت یک محصول در اذهان.
 • تغییر محدود استراتژی – ارابه محصولات جدید به بازارهای جدیدی که تقریبا همان نوع محصول را عرضه می‌کنند.
 • تغییر اساسی استراتژی – سازماندهی مجدد شرکت‌ها :ساختار سازمانی،ایجاد تعادل بین ارزش‌ها و باورهای سازمانی متضاد.
 • تجدید جهت سازمانی – در بر گیرنده تغییر در ماموریت شرکت است، و ممکن است به توسعه مجموعه مهارت ها و فناوری های کاملا جدید نیاز داشته باشد.

دو نوع ساختار سازمانی اصلی وجود دارد:

 • ساختار سازمانی رسمی
  • در قالب جداول سازمانی و نمودار سازمانی
  • بیانگر روابط طرح ریزی شده توسط مدیریت، بین منابع است.
 • ساختار سازمانی غیر رسمی
  • روابط اجتماعی مبتنی بر دوستی یا منفع مشترک بین اعضای مختلف سازمان
ارسال درخواست

یادگیری سریع

مسلماً برای یک سازمان هیچ کاری مهمتر از اجرای استراتژی نیست؛ چرا که نحوه ایجاد ارزش برای ذینفعانش را در پی خواهد داشت. بنابراین، ما بایستی این یادگیری را مورد توجه قرار دهیم که حدوداً 90% از سازمان‌ها در اجرای استراتژی خود شکست می‌خورند. از سوی دیگر، پژوهش‌ها دلیل بسیار روشن دیگری را نشان می‌دهند: فقدان همسویی.

سازمان‌ها پیرامون استراتژی خود متمرکز نمی‌شوند، به همین دلیل استراتژی اجرا نمی‌شود. آمار ذیل نشان می‌دهد:

 • 60 درصد از سازمان‌ها پیوندی بین بودجه و استراتژی کسب و کار خود برقرار نکرده‌اند.
 • 67 در صد از بخش‌های منابع انسانی (HR) و فناوری اطلاعات (IT) پیوندی بین اولویت‌های بخش با استراتژی کسب و کار برقرار نکرده‌اند.
 • 75 در صد از مدیران میانی، پاداش‌های مرتبط با استراتژی کسب و کار دریافت نکرده‌اند.
 • 95 درصد از کل کارکنان درکی از اینکه استراتژی سازمان آنها چیست، ندارند.(نورتون، 2009)

.

آقایان نورتون و کاپلان در سال 2006 برای بررسی وضعیت اجرای استراتژی در سازمان‌ها یک پیمایش و مطالعه انجام دادند. آنها متوجه شدند که اکثر سازمان‌ها برای اجرای استراتژی‌های خود سیستم‌های رسمی ندارند. تنها 40% از سازمانها بودجه را به استراتژی‌های خود متصل کرده و فقط 30% از سازمان‌ها سیستم پاداش و حقوق و دستمزد خود را به استراتژی مرتبط می‌کنند. در اکثر شرکت‌های تحت پیمایش، کمتر از 10% از کارکنان استراتژی سازمان را درک می‌کنند. علاوه بر این 85% از تیم‌های اجرایی کمتر از یک ساعت در ماه را به گفتگو در باره استراتژی صرف می‌کنند. در این پیمایش 46% از کارکنان پاسخ داده‌اند که هیچگونه سیستم رسمی برای اجرای استراتژی در اختیار ندارند. (نورتون ،کاپلان ،2008).

آینده خود را با آموزش بسازید

الکساندر (Alexsander) معتقد است اینکه چرا اجرا (ی استراتژی) شکست می‌خورد، این است که مدیرانِ اجراییِ عملیاتی و سایر مدیران و سرپرستان اهل عمل نیستند و مدل‌هایی که اعمال آنها را در طول اجرا هدایت می‌کنند، نظری هستند. بدون داشتن مدل‌های مناسب، درک مناسب از عوامل چندگانه‌ای که باید بررسی نمایند، آنها به اجرای استراتژی‌ها اهتمام می‌ورزند و اغلب بطور همزمان کارهای اجرا را انجام می‌دهند که غالباٌ این موارد منجر به شکست می‌شود.

دوره 1 دوره 2 دوره 3 دوره 4
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
آموزش بازاریابی اینترنتی دوره بکارگیری کامپیوتر در صنعت آموزش تجارت الکترونیک دوره آموزشی تجارت بین المللی
ارسال درخواست

دوره‌های آموزشی

سازمان‌ها از شالوده‌های اصلی اجتماع كنونی بوده و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی سازمان‌هاست. مدیر روند حركت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می‌كند و در هر لحظه برای ایجاد آینده‌ای بهتر در تكاپوست. امروزه برای پژوهشگران و مدیران، مباحث استراتژی و مدیریت استراتژیك از اهمیت فراوانی برخوردار است. برخورداری از بینش استراتژیك در رویا رویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن كه چگونه می‌توان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیك را در تنظیم و اجرای استراتژی به كار گرفت،‌ مدیران را با چشم‌اندازهای جدیدی برای رهبری سازمان‌های خود مواجه می‌سازد. مسائل مربوط به حركات استراتژیك جدید و پیاده كردن صحیح آنها در داخل سازمان‌ها، اولویت‌های مهمی را در دستور كار مدیران قرار می‌دهد.

گرچه تدوین استراتژی كاری مشكل تلقی می‌شود، اما اجرا یا پیاده‌سازی آن در سراسر سازمان، دشوارتر است. بدون اجرای اثربخش، هیچ استراتژی كسب و كاری قادر به كسب موفقیت نیست. مسئله اساسی این است كه مدیران در خصوص تدوین استراتژی بیشتر می‌دانند تا در مورد اجرای آن.

اجرای موفق استراتژی‌ها برای هر سازمان دولتی و خصوصی، حیاتی است. بدون اجرا حتی برترین استراتژی نیز بی‌فایده است، بنابراین اجرا مستلزم تخصیص منابع و تغییر ساختار سازمانی است.
الکساندر برای اجرای ناموفق استراتژی چندین دلیل پیشنهاد می‌کند كه عبارتند از: اجرای استراتژی از تدوین استراتژی کمتر فریبنده است وکارکنان به این دلیل که هیچ کس نمی‌تواند آن را انجام دهد، اجرای استراتژی را نادیده می‌گیرند. کارکنان دقیقاً مطمئن نیستند که استراتژی چه چیزی را دربر می‌گیرد و از کجا شروع می‌شود و در کجا پایان می‌یابد ، بعلاوه اینکه، تنها تعداد محدودی از مدل‌های مفهومی در مورد اجرای استراتژی وجود دارد.
تایج مطالعه مبانی نظری موضوع، حاكی از آنست كه موانع متعددی در اجرای استراتژی وجود دارند كه مهم‌ترین آنها عبارتند از: مدیریت نقش ضعیفی را در اجرا ایفا می‌کند – فقدان ارتباطات – فقدان تعهد به استراتژی – ناآگاهی یا درک نادرست از استراتژی – ناهمخوانی سیستم‌های سازمانی و منابع – ضعف هماهنگی و تسهیم مسئولیت – توانمندی‌های ناکافی- فعالیت‌های متعارض و عوامل محیطی غیرقابل کنترل (Alexander.1991).
در اینجا دانشگاه‌های دنیا را در زمینه‌های دوره‌های مختلف تخصصی بررسی می‌کنیم تا بهترین را برای یادگیری انتخاب کنید.
در عصری كه مدیران آن با چالش‌های جدیدی چون تغییر، فرصت‌های زودگذر و عدم قطعیت و بی‌نظمی مواجه‌اند، داشتن رویكردی استراتژیك می‌تواند آنها را در تمركز بر افق‌های دور دست، شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های رقابتی و انسجام بخشی فعالیت‌های سازمان در مسیر روشن یاری رساند.

مطرح شدن تئوری‌های جدید مدیریت و تفكر راهبردی، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد كه آیا كاربرد تفكر جدید با وضع موجود سازمان‌ها ممكن است یا اینكه مستلزم ایجاد تغییر در وضع موجود سازمان‌هاست؟ به عبارتی دیگر اگر تفكر استراتژیک و برنامه‌های آنرا هم چون دارویی جهت درمان بیماری‌های موجود سازمان‌ها یا تقویت كننده‌هایی برای سازمان‌ها در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می‌گردد كه آیا با تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی مناسب برای سازمان‌ها مأموریت ما به اتمام رسیده و یا اینكه می‌بایست پس از تدوین به مقوله مهم اجرا و ارزیابی استراتژی‌ها اهتمام ورزیم و با شناسایی موانع اجرای استراتژی‌ها، برنامه‌های استراتژیک را به سرمنزل برسانیم؟

ارسال درخواست

مهارت‌هایی که در این دوره یاد می‌گیرید

یک بصیرت صرفاً روشن نمودن یک مسیر است. این مسیر همان هدف گرایی است. با دست‌یابی به بصیرت‌های قدیمی، بصیرت‌های جدید ظهور می‌کنند و هدف‌گرایی به حیات خود ادامه می‌دهد. خلق یک بصیرت می‌تواند قدرتمند باشد، به خصوص هنگامی که محدودیت‌ها و موانع فردی از بین رفته باشند. داشتن یک بصیرت چهارچوبی در ذهن خلق می‌کند که در مقابل فرصت‌هایی که در غیر این صورت شاید از دست بروند، باز است. یک بصیرت چیزی را امکان پذیر می‌سازد که در غیر این صورت حتی ممکن است مورد توجه قرار نگیرد. در سازمان‌ها جوهره کار در درگیر کردن دیگران به نحوی که بصیرت را ازآن خود دانسته و آن را در کار خود وارد نمایند، نهفته است. برای جا انداختن یک بصیرت شیوه‌های زیادی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا دو مثال متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است، یکی در ایجاد یک بصیرت گروهی و دیگری در ایجاد بصیرت شخصی. هنگامی که بصیرت شخصی و بصیرت‌های سازمانی هماهنگ شده باشند، در حرکت به سوی بصیرت، انرژی گرفته‌اند و می‌توانند سازگار شوند تا با بسیاری از موقعیت‌های متفاوت مناسب باشند.

منظور از ارزیابی آمادگی داوطلب جهت تحصیل در دوره مربوطه است. در این مصاحبه توانایی فكری از قبیل استدلال منطقی، تفكر انتقادی، تحلیل شواهد(قضاوت) قدرت بیان و استدلال داوطلب مورد سنجش قرار می‌گیرد. ارزیابی داوطلب در مورد مسائل روز (علمی و عملی) رشته مربوطه در موسسات تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی و ارزیابی اطلاعات داوطلب در مورد موضوعات مطروحه در رسانه‌های گروهی خصوصاً مجلات حرفه‌ای مدیریت و رشته مربوطه نیز از اهداف این مصاحبه است.

با آموزش‌های تخصصی آینده خود را بسازید

شهریه دوره‌ها در آغاز ثبت نام هر نیمسال تحصیلی توسط سازمان مدیریت صنعتی اعلام می‌گردد. شایان ذكر است دریافت وام شهریه در شروع دوره و بازپرداخت آن در اقساط 30 ماهه با رعایت ضوابط بانك‌های طرف همكاری سازمان برای تعداد محدودی از دانشجویان میسر است.

 
ارسال درخواست

دوره‌های آموزشی

نوروزی
نوروزیمدرس دوره
عضو دائم انجمن نخبگان ایران .
تجربه بالا در شکست پروژه‌ها و نمونه کاملی برای راه‌هایی که نباید رفت
وی تمام راه‌های نرفته را هنوز نرفته است
قاسمی
قاسمیمدرس دوره
عضو کانون مدیریت استراتژیک از سال 91
سوابق اجرایی وی به شرح زیر است:
اجراهای متعدد و موفق مدیریت پروژه های سازمانی
کاندید بیست و هفتمین جشنواره خلاقیت و نوآوری ،بهمن 90
همکاری با سازمانها بعنوان مدرس دوره های میریت و ارزیابی پروژه ها از سال 87 تاکنون
 احمدی
احمدیمدرس دوره
استراتژی و انتخاب مسیر را از زمان استخدام خود در یک شرکت خصوصی، نزد یکی از دانش آموختگان هاروارد آغاز کرد. در سال 84 با رتبه 6 در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه تهران شد و از محضر اساتیدی چون دکتر نو روش در حوزه حسابداری بهره گرفت. در سال 90 رتبه 2 در رشته مهندسی مالی ،مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را کسب کرد.

 

 

ثبت نام بیش از 10 علاقه مند در حوزه مدیریت استراتژیک

با مطالعه مقالات، شرکت در دوره ها و مشاوره نگاه خود را به مسائل پیرامون خود تغییر دهید.

دوره‌های جدید

اطلاعات تماس

تهران-نارمک خیابان شهید ثانی غربی خیابان برادران صادقی پلاک 1 واحد 12

تلفن: 02177940233

موبایل: 989392858923+

فکس: 02177940233

وب‌سایت: برنامه ریزی استراتژیک

نوشته‌های تازه