معرفی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) به طور خاص، به تغییرات رویه‌ای در همه حوزه‌های کاربردی نیاز دارد.

پیشرفت تکنولوژی، در گرایش به سمت تغییر عملیاتی در بسیاری سازمان‌ها کمک می‌کند. معرفی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) به طور خاص، به تغییرات رویه‌ای در همه حوزه‌های کاربردی نیاز دارد. این سیستم‌ها فرایندهای تجاری را از طریق ارائه ماژول‌های مختلفی که حوزه‌های کاربردی تجارت را ادغام می‌کنند، ساده و مؤثر می‌کنند. سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی به تجارت اجازه می‌دهد که فرایندهای خود را ادغام کند، بنابراین مدیران در حوزه‌های کاربردی مختلف می‌توانند از طریق یک دیدگاه متمرکزتر تصمیم‌گیری‌های خود را بهبود بخشند. این دیدگاه متمرکز در جایی است که فرایندهای مدیران با استراتژی کلی متناسب است.

در سال 2002 مشاهده شد که 67% شرکت‌های متوسط و بزرگ از سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی استفاده می‌کنند و 21 % به اجرای سیستم برنامه‌ریزی مدیریت سازمانی توجه می‌کنند. در حالی که هزینه‌ها برای برنامه‌ریزی مدیریت سازمانی در سال 2004، 30 میلیارد دلار بود و انتظار می‌رفت تا چیزی حدود 150% در سال افزایش یابد.

حرکت از محیط تجاری سیلویی به سمت استفاده از سیستم یکپارچه، و همینطور افزایش گنجایش برای ذخیره داده‌های بیشتر و ارتباطات در حوزه‌های کاربردی تجاری، در را به سوی روش جدیدتری می‌گشاید: کلان داده‌ها.

استفاده از کلان داده‌ها در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی

اصطلاح کلان داده یک اصطلاح ذهنی است. دانگ لنی در سال 2001 برای تعریف کلان داده سه اصطلاح ارائه کرد: حجم، سرعت و تنوع. بزرگ در نظر گرفته شدن مجموعه داده‌ها به سیستم ذخیره داده‌ها بستگی دارد. اما زمانی که یک مجموعه داده برای سیستم کنونی خود بسیار بزرگ باشد و سرعت پردازش ازمیزان مناسب خود کاهش یابد، می‌توان اصطلاح کلان داده‌ها را بکار برد. در پایان، داده‌ها باید از منابع مختلف جمع‌آوری شوند، این امر به بزرگی حجم کمک می‌کند.  تکنولوژی برنامه منابع سازمانی و یکپارچگی نتیجه در بین حوزه‌های کاربردی، هر دو در طول کانال‌های ارتباطی و امتیازات داده، امکان بیشتری را برای تنوع و حجم داده‌ها فراهم می‌کند. این امر می‌تواند توسط شرکت‌ها ذخیره و تجزیه و تحلیل شوند. در سال 2012، 15 بخش از 17 بخش تجاری در آمریکا، داده‌های ذخیره شده بیشتری در هر شرکت، نسبت به کتابخانه کنگره آمریکا داشتند. این داده‌ها برای ایجاد ارتباط در تجزیه و تحلیل پیش‌بینی شده استفاده می‌شوند. تجزیه و تحلیل پیش‌بینی شده براساس تجربه کمک می‌کند که تصمیمات تجاری اصلی گرفته شوند.

شرکت‌های متوسط و بزرگ، از طریق بخش‌های چندگانه در آمریکا و در سطح بین المللی، به جمع‌آوری کلان داده‌ها تمایل دارند. در سال 2012، مطالعه‌ای بر روی 1000 شرکت، توسط مجله بررسی تجاری هاروارد، انجام گرفت .(The Harvard Business Review) در این مطالعه مشخص شد که 85% از سازمان‌ها به برنامه‌ریزی در راستای اقدامات مربوط به کلان داده‌ها پرداخته‌اند و اکنون نیز در این زمینه حال پیشرفتند. در مطالعات مؤسسه جهانی مک کنزی نیز همکاری‌های بیشتری برای اجرای کلان داده‌ها انجام خواهد گرفت. این مؤسسه دریافت که افزایش پروژه‌های کلان داده موجب می‌شود که به 140000 تا 190000 کارمند جدید با مهارت‌های تحلیلی عمیق و همین‌طور به 1.5 میلیون مدیر با مهارت در تبدیل کلان داده‌ها به تصمیمات تحلیلی مؤثر نیاز پیدا کنیم.

بیشتر سازمان‌ها، سیستم‌ها و روش‌های جدید را برای سود بردن از کلان داده‌ها معرفی می‌کنند. این در حالی است که در همین زمان تلاش برای حفظ یکپارچگی داده‌ها، از سیستم حسابداری موروثی نشأت می‌گیرد. حسابداران مدیریت در جایگاهی قرار دارند که باید به سازمان‌هایشان در رسیدن به اهدافشان کمک کنند. در طول دهه‌های گذشته حسابداران مدعی بودند که کارشان فراتر از نگه داشتن سوابق مالی و تهیه صورت‌های مالی است. این موضوع به سال 1850 برمی‌گردد، زمانی که استاد ریاضیات، دیانیسوس لاردنر تأثیر تغییرات نرخ راه آهن را براساس حجم ترافیک پیش ‌ینی کرد و در سال 1920 وقتی که چت فیلد در کتاب تاریخ تفکرات حسابداری اظهار داشت که تصمیمات مدیریت داخلی (نه فقط گزارش مالی)، یکی از مسئولیت‌های حسابدار است.

به‌کارگیری گسترده سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی و استفاده از کلان داده‌ها فرصتی را برای ادامه یک رسم قدیمی به وجود می‌آورد، رسمی که در آن حسابداران مدیریت ارزش بیشتری برای توانایی سازمان در تصمیم‌گیری قائل می‌شدند. حسابداران مدیریت باید پروژه را به طور کامل درک کنند. آنها بیشتر از یک منبع هستند و به عنوان یک همکار تجاری با مهارت و آگاه به اقدامات تغییر عملیاتی کمک می‌کنند. حسابداران مدیریت باید از روش‌های مدیریت تغییر عملیاتی برای موفقیت در پروژه‌های مربوط به تغییر سیستم و فرایند در اداراتشان استفاده کنند.

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

بیشتر بخوانید  تحقیق و توسعه (R & D) چیست؟