گروه مشاوره داده رخ به دلیل شیوع بیماری کرونا رویدادها و دوره‌های عمومی بصورت حضوری برگزار نمی‌کند و تنها به دعوت سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف آموزش‌های مورد نیاز را ترجیحا بصورت آنلاین و یا با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با رعایت حد نصاب برگزار می‌کند.

۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۰۸:۲۶:۰۶ +۰۰:۰۰

پیاده‌سازی استراتژی

گرچه تدوین استراتژی كاری مشكل تلقی می‌شود، اما اجرا یا پیاده‌سازی آن در سراسر سازمان، دشوارتر است. بدون اجرای اثربخش، هیچ استراتژی كسب و كاری قادر به كسب موفقیت نیست.

۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۰۸:۲۳:۰۷ +۰۰:۰۰

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استعداد از مهارت‌هایی‌ است که امروزه شرکت‌ها و مدیران برای استخدام نیروهایی متناسب با فرصت‌های شغلیِ هر سازمان، به آن نیاز دارند.

۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۰۸:۲۵:۰۳ +۰۰:۰۰

کنترل و پایش استراتژی

رویکردهای سنتی در پی کنترل نتایج واقعی با استانداردها است. پس از انجام کار، مدیر آن را ارزیابی کرده و از کنترل و ارزیابی استراتژی ها به عنوان درون داد کنترل فعالیت های آینده استفاده می کند. اگرچه این رویداد جایگاه خود را دارد ؛ لیکن برای کنترل و ارزیابی استراتژی ها مناسب نیست. در انتظار پایان یافتن استراتژی باقی ماندن، غالبا ۵ سال یا بیشتر طول می کشد، در این مدت تغییرات بسیاری رخ می دهد که بر موفقیت های نهایی استراتژی تاثیر عمده ای دارند. بنابر این مفاهیم و رویکردهای مرسوم کنترل باید برای تبدیل کنترل های استراتژیک، که کنترل و ارزیابی استراتژی ها ی بلند مدت را در بر می گیرد، تعدیل یا تعویض شوند.

۱۳۹۹-۱۱-۳ ۰۹:۰۱:۵۵ +۰۰:۰۰

تدوین سند استراتژی

استراتژی نیاز حیاتی هر کسب ‌و کار است. هر شرکتی برای آغاز مسیر جدیدی که انتخاب کرده و حرکت به سمت ناشناخته‌های آن، نیازمند نقشه‌ راهی است که آن را استراتژی می‌نامیم.

۱۳۹۹-۱۱-۳ ۱۰:۵۱:۰۶ +۰۰:۰۰

دوره هوش تجاری (BI) برای مدیران

شما می‌آموزید چگونه استراتژی شرکت خود را ارزیابی کنید و نتیجه بگیرید که مسیر را به درستی در راستای اهدافتان طی می‌کنید. 

۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۰۸:۲۶:۰۶ +۰۰:۰۰

پیاده‌سازی استراتژی

گرچه تدوین استراتژی كاری مشكل تلقی می‌شود، اما اجرا یا پیاده‌سازی آن در سراسر سازمان، دشوارتر است. بدون اجرای اثربخش، هیچ استراتژی كسب و كاری قادر به كسب موفقیت نیست.