برای این که با مسئولیت اجتماعی شرکتی یا (Responsibility Social Corporate (CSR آشنا شوید، باید ابتدا با فلسفه وجود آن آشنا شوید. این که چرا شرکت‌ها باید دنبال مسئولیت اجتماعی باشند و صرفا استراتژی و اهداف تجاری را مدنظر خود قرار ندهند. پس از آن هر یک از مفاهیم موجود در مسئولیت اجتماعی شرکت را تعریف خواهیم کرد. 

مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارزش‌ها، چیزی فراتر از سود

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، تمامی‌ شرکت‌ها به دنبال اهداف سازمانی مختلفی هستند. اما تمامی‌ شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری یک هدف مشترک دارند، آن هم ارزش آفرینی است. همچنین آنها به دنبال بهترین شاخص ارزش آفرینی و سود در طول عمر شرکت هستند؛ یا چیزی معادل آن همچون ساختن ارزش بنگاه. 

رسوایی شرکت‌ها در قرن 21 (از رسوایی شرکت انرون در 2001 تا شرکت لمن برادرز در 2008)؛ به دنبال سود بودن را (مخصوصا اصل حداکثر سازی ارزش برای سهامدار) به کلی بی اعتبار ساخت. اما گرنت در کتاب “مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی” خود، هدف حداکثر سازی سود در بلند مدت را، به عنوان یک هدف مناسب و عملی برای بنگاه‌ها توجیه نموده است. او همچنین در مقالات قبلی خود نیز در خصوص سود سازمانی در بلندمدت و کوتاه مدت، مفصلا صحبت کرده است. 

توجیه گرنت عمدتا بسته به همسویی است؛ که در ابتدا میان منافع و سود جامعه (که بیان کننده اصل “دست نامرئی” آدام اسمیت بوده و منفعت شخصی را به سوی اصلاح همگانی هدایت می‌نماید) و کسب سود در بلند مدت و تعقیب منافع ذینفعان (حداکثر سازی ارزش منطقی) همسویی وجود دارد. 

اما زمانی که تعقیب سود و منافع با صلاح اجتماعی سازگار نیست، یا آنکه با اخلاق اجتماعی تعارض دارد چطور؟ این تعارض‌ها و ناسازگاری‌ها را چگونه مدیریت کنیم؟ آیا تنها دنبال کردن گفته‌های میلتون فریدمن کفایت می‌کند؟ او می‌گوید:

تنها و تنها یک مسئولیت اجتماعی شرکتی برای تمام کسب و کارها وجود دارد؛ آن هم استفاده از منابع خود و مشارکت نمودن در فعالیت‌هایی است که برای افزایش سود طراحی شده اند. به شرطی که آنها در قواعد بازی مانده و به این صورت در رقابت آزاد و باز بدون فریب و نیرنگ مشارکت نمایند. 

در این رویکرد، زمانی که دنبال کردن سود با منافع جامعه تعارض دارد، دولت نقش مداخله در اقتصاد را دارد. آن هم با استفاده از مقررات و مالیات برای همسو سازی محرک‌های سود با اهداف قانونگذاری و اجتماعی برای جریمه نمودن رفتارهای غیر اخلاقی. از سوی دیگر برخی معتقد هستند که سازمان‌های تجاری باید برای تعیین ارزش‌ها و اصول خود اقداماتی را انجام دهند.

این ارزش‌ها باید فراتر از حدود قانون بوده و بیان کننده استراتژی‌هایی باشد که به صورت واضح با منافع جامعه همسو است. اجازه دهید به ترتیب در مورد هر یک از این حوزه‌ها مباحثی را بیان کنیم. 

مفهوم مسئولیت‌های اجتماعی

مفهوم مسئولیت‌های اجتماعی از نگاه بزرگترین شرکت‌ها

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در دهه اخیر به یک پارادایم غالب در حوزه اداره شرکت‌ها و سازمان‌ها تبدیل شده است. به گونه‌ای که شرکت‌های بزرگ و معتبر جهان، مسئولیت اجتماعی در برابر اجتماع و محیط را جزئی از استراتژی شرکتی خود می‌دانند. این مفهوم موضوعی است، که امروزه می‌توان در تمامی‌ کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد باز مشاهده کرد. همچنین می‌توان شاهد دنبال کردن آن از سوی شرکت‌ها، حکومت‌ها، جامعه مدنی، مراکز علمی‌ و سازمان‌های بین المللی نیز بود. 

با این که بیش از 60 سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی به ادبیات مدیریت کسب و کارها و شرکت‌ها می‌گذرد، هنوز این مفهوم موفق نشده است در فضای کسب و کارها و شرکت‌های ایرانی جایگاه شایسته خود را به دست آورد. در حالی که طرح و توسعه این مفهوم می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را برطرف نماید؛ مخصوصا در زمینه بهره وری نیروی کار در حوزه اشتغال.

در این نوشته سعی کرده‌ایم به صورت اجمالی روند شکل گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی را شرح دهیم. همچنین در کنار این مسئله به وضعیت تحقق میزان مسئولیت اجتماعی شرکت‌های ایرانی و نحوه توسعه و بسط آن نیز بپردازیم. 

تعریف مشخص و دقیق مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی در اصل یک محدوده و چارچوب اخلاقی است. در این چارچوب وظایف مختلف بسته به میزان منافعی که برای جامعه دارند، بر عهده سازمان‌ها، افراد یا نهادهای خاص گذاشته می‌شود. معنی این مفهوم به صورت دقیق، انجام وظایف فردی توسط تک تک افرادی است که در جامعه هستند.

انجام هر یک از این وظایف منجر می‌شود تا میان اقتصاد جامعه و اکوسیستم تعادل مناسب و مطلوبی برقرار شود. همچنین استفاده از لفظ وظیفه، بیان می‌کند که هر شخصی در حالت عادی باید به وظایف خود واقف باشد. از سوی دیگر نقش خود را برای حفظ این تعادل پذیرفته و ایفا نماید. 

همچنین در تعریف دیگری از مسئولیت اجتماعی شرکتی، باید از اداره یک کسب و کار یاد کنیم؛ به گونه‌ای که آن کسب و کار بتواند انتظارات قانونی، اخلاقی، عمومی‌ و مالی جامعه را برطرف نماید. هدف اصلی شرکت‌ها، کسب بقاء به دست قابلیت‌ها و مزیت‌های رقابتی در بازار اقتصاد است. 

از آنجایی که متمایز کردن فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها دشوار است، مکانیزم‌های مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند کارایی و بقای شرکت‌ها را تضمین نموده و پایدار نگه دارد. از این رو فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی می‌تواند با عملکرد سازمان در جنبه‌های مختلف مرتبط باشد. 

اصول و ارزش‌ها

مفهوم هدف (که در بیانیه‌های چشم انداز و ماموریت بیان می‌گردد) در بیشتر مواقع از طریق باورهایی در خصوص نحوه دستیابی به آن تکمیل می‌شود. این باورهای سازمانی تشکیل شده از مجموعه اصول برای هدایت تصمیمات و اقدامات اعضای سازمانی و مجموعه‌ای از ارزش‌ها (به صورت تعهد به آموزه‌های اخلاقی و منافع ذینفعان مختلف) است. در ادامه به توضیح برخی نمونه استراتژی‌های ارزش‌ها و اصول تجاری شرکت شل می‌پردازیم.

اصول و ارزش‌های شرکت رویال داچ شِل

ارزش‌های ما: تمامی‌کارکنان شرکت داچ شِل، از برخی ارزش‌ها همچون درستی، صداقت و احترام به افراد دیگر برخوردارند. ما نیز به اهمیت بنیادی اعتماد، کار تیمی، حرفه‌ای گری و استقبال از تغییر معتقد بوده و به عملکرد خود می‌بالیم. 

اصول‌های شرکت شل

 1. رقابت. شرکت‌های شل همگی حمایت کننده‌ای از سرمایه گذاری آزاد هستند. ما به دنبال رقابت اخلاقی و عادلانه در درون چارچوب قوانین رقابت اجرایی هستیم.
 2. فعالیت‌های سیاسی. شرکت‌های شل برای رسیدن به اهداف تجاری مشروع خود، از یک روش همراه با مسئولیت اجتماعی درون قوانین کشورهایی که در آنها فعالیت می‌نمایند، استفاده می‌کنند.
 3. اقتصادی. سودآوری بلند مدت برای دستیابی به رشد مستمر و اهداف کسب و کار، امری ضروری است.
 4. درستی کسب و کار. شرکت‌های شل بر درستی، صداقت و عدالت در تمامی‌ جنبه‌های کسب و کاری خود تاکید دارند.
 5. سازگاری. ما با تمام مقررات و قوانین اجرایی کشورهایی که در آن‌ها فعالیت می‌نماییم، سازگاریم.
 6. جوامع محلی. هدف شرکت‌های شل، بهبود مستمر روش‌های کمک مستقیم و غیر مستقیم به رفاه عمومی‌ جوامعی است که در آنها فعالیت می‌نمایند؛ تا برای آنها همسایگان خوبی باشند.
 7. مشارکت و ارتباطات. شرکت‌های شل می‌دانند که مشارکت و گفتگوی منظم با ذینفعان امری ضروری است. ما به گزارش دهی عملکرد با ارائه اطلاعاتی کامل و مرتبط با گروه‌های قانونی ذینفع، متعهد هستیم.
 8. بهداشت، محیط زیست، ایمنی و امنیت. شرکت‌های شل در مورد ایمنی، بهداشت، مدیریت محیط زیست و امنیت رویکرد سیستماتیک دارند تا به یک عملکرد مستمر دست یابند.

منبع: اصول کسب و کار عمومی‌شرکت رویال داچ شل، 2008

اساسی‌ترین دلایل وجود سازمان

می‌توانیم بیانیه اصول و ارزش‌ها را در یک سطح، به عنوان ابزارهای مدیریت تصویر بیرونی شرکت‌ها بیان کنیم. اما تا اندازه ای که شرکت‌ها به ارزش‌ها و اصول خود پایبند، صادق و پایدار هستند؛ این آرمان‌ها می‌توانند از اجزای مهم هویت سازمانی تلقی شوند. علاوه بر آن بر روی تعهد کارکنان و گرایش آنها به مشارکت تاثیر داشته باشند. 

به اندازه ای که ارزش‌ها و اصول میان اعضای سازمانی مشترک شود، آنها یکی از اجزای اصلی فرهنگ سازمانی را تشکیل خواهند داد. این دلیل که تعهد به اصول و ارزش‌ها بر روی عملکرد سازمانی چه تاثیری می‌گذارد، امری مهم است. شرکت مکنزی اند کمپانی، ارزش‌های مشترک خود را در مرکز “چارچوب vs” قرار می‌دهد. 

جری پوراس و جیم کالینز عقیده دارند که ” هدف بنیادی” و ” ارزش‌های بنیادی” (اساسی ترین دلایل وجود سازمان) با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا یک “ایدئولوژی بنیادی” را تشکیل دهند. این ایدئولوژی “معرف یک شخصیت ابدی برای سازمان است” و” چسبی است که سازمان را در کنار هم حفظ می‌کند”. 

آنها معتقدد که وقتی ایدئولوژی بنیادی در کنار آینده پیش بینی شده سازمانی قرار می‌گیرد، در نتیجه یک مفهوم قدرتمند فراهم می‌کند. این مفهوم از جهت استراتژیکی که مبنایی برای موفقیت در بلند مدت است قدرتمند خواهد بود. 

دستورالعمل‌های لازم برای مسئولیت اجتماعی شرکتی

بحث کردن بر روی مسئولیت اجتماعی شرکتی پیچیده و مستمر است. مبنای این نوع بحث‌ها، برداشت‌های متفاوتی از شرکت‌های سهامی‌ عام است: “برداشت نهاد اجتماعی” بنگاه را یک جامعه از افرادی می‌بیند که محیط سیاسی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی آن از روابط آنها حمایت می‌کند. در حالی که “برداشت دارایی” بنگاه را همچون مجموعه‌ای از دارایی‌های تحت تملک سهامداران، حفظ می‌کند.

از سوی دیگر دیدگاه” بنگاه به عنوان دارایی” بیان می‌کند که تنها مسئول مدیریت، فعالیتی در جهت کسب منافع سهامداران است. در حالی که دیدگاه “بنگاه به عنوان نهاد اجتماعی”، نشان دهنده وابستگی‌ها و مسئولیت حفظ بنگاه درون شبکه کلی از روابط است. 

با این حال از نظر یک دیدگاه کارایی کامل، هر دو قطب طیف نظرات، توجیه ناپذیر به نظر می‌رسند. طرفداران این دیدگاه که تنها به دنبال هدف سازمان تجاری کسب منفعت و سودآوری هستند، متوجه نیستند که یک سازمان برای کسب سود و بقاء خود باید ابتدا مشروعیت اجتماعی خود را حفظ کند. 

تقریبا نابودی بانک‌های سرمایه گذاری در طول بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 (از جمله تبدیل گلدمن ساچ و دیگر بانک‌های سرمایه گذاری به بانک‌های تجاری)، به دلیل ورشکستگی تجاری آنها نبود. بلکه بیشتر به دلیل از بین رفتن مشروعیت اجتماعی آنها بود. رسوایی شنود تلفنی که باعث شد یکی از روزنامه‌های انگلیسی تحت مالکیت نیوز کورپوریشن روپرت مرداک بسته شود، تنها کمتر از 1% درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. 

اما تنها 5 هفته پس از رسوایی در جولای 2011، سرمایه گذاری بازار نیوز کورپوریشن تا 25% با کاهش مواجه شد. زیانی تقریبا معادل 11 میلیارد دلار که بسیاری از بازارها را توانست تحت تاثیر خود قرار دهد. 

تاریخچه پیدایش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی

تعقیب اهداف اجتماعی در شرکت‌ها و سازمان‌ها

یک طرف دیگر این طیف، بحث مسئولیت اصلی سازمان‌های تجاری و تعقیب اهداف اجتماعی آنها است که احتمالا به صورت مشابه، غیر عملی است. گسترش بیان آدام اسمیت که گفته است: “توقع ما برای غذا خوردن از خیرخواهی قصاب یا نانوا نیست؛ بلکه  از توجه آنها به منافع فردی خود است”.

احتمالا اگر قصاب فعال حقوق حیوانات بود یا نانوا در سازمان ویت واچرز ثبت نام می‌کرد، هیچ یک از ما امیدی برای خوردن غذا نداشتیم. از این رو منطقه ثبات، در اصل جایی میان آن دو طیف است که در آن سازمان‌های تجاری با الزامات محیط طبیعی و اجتماعی خود همسو هستند. اما هدف تجاری خود یا نیازی که به بقا دارند را کنار نگذاشته اند. 

تعدادی از دستاوردهای موجود در ادبیات مدیریت، به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم این منطقه ثبات وابسته را به صورت دقیق تعریف کنیم. همچنین در این ادبیات ملاحظاتی مطرح می‌شود که باید تعقیب مسئولیت اجتماعی شرکتی را هدایت کند. ملاحظه در این حالت، بقاء از طریق انطباق است. 

استدلال کارایی مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی، بنگاه را درون اکوسیستم محیط‌های طبیعی و اجتماعی می‌داند. این بنگاه سازگاری میان منافع اکوسیستم پشتیبان و منابع بنگاه را نشان می‌دهد. بنابراین، آنگونه که آری دو گئوس، مدیر عامل سابق شرکت شل گفته است، شرکت‌های بادوام در اصل شرکت‌هایی هستند که سازنده جوامع قوی هستند. 

آنها  دارای یک حس هویتی قوی بوده و نسبت به یادگیری و دنیای پیرامون خود حساسیت و تعهد دارند. در اصل باید بگوییم آنها می‎‌دانند ارگانیسم‎‌های زنده‌ای هستند که طول عمرشان به یک محیط در حال تغییر و انطباق اثر بخش وابسته است. دیدگاه بیان شده در مورد بنگاه (که همزمان منافع اکوسیستم و منافع فردی را دنبال می‌کند.) به صورت دستورالعمل توسط مایکل پورتر و مارک کرامر برای یک رویکرد عملی و متمرکز برای CSR ایجاد شده است. 

جدای از دلایل اخلاقی (آنچه با عنوان” الزامات اخلاقی” از آنها یاد می‌شود.)، آنها سه دلیل را در خصوص این که چرا مسئولیت اجتماعی شرکتی ( CSR) می‌تواند به نفع شرکت باشد، بیان می‌کنند: 

 • شهرت ( CSR شهرت بنگاه را برای مشتریان و گروه‌های دیگر افزایش می‌دهد)
 • ثبات (مسئولیت اجتماعی شرکتی به دلیل منافع دو جانبه‌ای که برای حفظ اکوسیستم دارد، به نفع بنگاه‌هاست)
 • مجوز فعالیت (بنگاه‌ها برای کسب و کارهای خود و انجام آنها نیاز به پشتیبانی نهادها دارند که به آنها وابسته باشد) 

انتخاب هر یک از این اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، وظیفه خطیری است که باید دنبال شود. همچنین لازم است فصل مشترک بین منافع جامعه و منافع بنگاه شناسایی شود.( یعنی فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که مزیت رقابتی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌نمایند و در عین حال برای جامعه نیز نتایج اجتماعی مثبتی در بر دارند)؛ چیزی که از آن به عنوان مسئولیت اجتماعی استراتژیک یاد می‌شود. 

فصل مشترک میان منافع اجتماعی و شرکتی

کرامر و پورتر پس از آن، در یک مقاله تحلیل خود را از این فصل مشترک میان منافع اجتماعی و شرکتی بیان می‌کنند. آنها نام این فصل را ارزش مشترک می‌نامند: ” ایجاد ارزش اقتصادی به طوری که برای جامعه نیز ارزش آفرینی شود”. آنها عقیده دارند که ارزش مشترک به معنی توزیع مجدد ارزش‌های از پیش به وجود آمده نیست؛ بلکه به معنی توسعه کل مجموعه ارزش اجتماعی و اقتصادی است. 

مثلا، تجارت عادلانه به معنی توزیع مجدد ارزش از طریق قیمتی بالاتر از کشاورزان برای محصولات آنها است – در مورد پرورش دهندگان کاکائو در ساحل عاج، این روش منجر به افزایش درآمد آنها بین 10 تا 20 درصد شد. در صورتی که تلاش خریداران عمده برای بهبود شرایط کشت کاکائو که از طریق روش‌های بهبود یافته، زیرساخت بهتر کشت و کنترل بهتر کیفیت است، می‌تواند منجر به افزایش 300 درصدی درآمد کشاورزان شود. 

ایجاد ارزش مشترک نیاز به باز تعریف مرزهای بنگاه و روابط آن با محیط پیرامونش دارد. بنگاه به این که خود را به عنوان یک موجود مجزا معرفی کند و با محیط بیرونی به تعامل بپردازد، درک می‌کند که این نوع وابستگی متقابل و مشارکت نزدیک میان سازمان‌ها و محیط با افراد درون آن است. 

این مسئله سه فرصت را برای ایجاد ارزش مشترک فراهم می‌کند: باز تعریف بهره وری درون زنجیره ارزش و ایجاد خوشه‌های محلی تامین کنندگان، بررسی مجدد بازارها و محصولات، توزیع کنندگان و کسب و کارهای مرتبط در جایی که بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند. 

مفهوم ارزش مشترک، در پایین ترین اقدامات هرم قرار دارند – پتانسیل شرکت‌های چند ملیتی برای افزایش توسعه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد کسب و کار سودآور از طریق خدمت رسانی به فقرای جهان – اساسا 4 میلیارد نفر با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز، زندگی می‌کنند. علاوه بر آن نکته کلیدی، تغییر برداشت است.

اگر شرکت‌های چند ملیتی به جای آنکه افراد فقیر را به عنوان سربار یا قربانی در نظر بگیرند، آنها را به چشم مشتریان بالقوه، کارآفرینان خلاق و کارگران انعطاف پذیر ببینند، آنگاه می‌توانیم شاهد دنیای کاملی از فرصت‌های پدید آمده باشیم. 

تاریخچه پیدایش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی

مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی‌است که در اواسط قرن 20 در آمریکا مطرح گردید. این مفهوم موفق شد توجه بسیاری را در محافل سیاسی، اقتصادی و علمی‌ جهان به خود جلب کند. ظهور مسئولیت اجتماعی شرکتی در طی سالهای اخیر منجر به ریشه دواندن در داد و ستدهای جهانی، تقاضا برای شفافیت کسب و کارها، پیچیده‌تر شدن فضای کسب و کارها و پاسخی به چالش‌ها و تحولات جهانی شده است. 

مدل‌های اولیه مسئولیت اجتماعی شرکتی در دهه 1960 دیده شده، که جنبه اجتماعی مسئولیت اجتماعی را به صورت مستقیم به مسئولیت‌های بالاتر از مسئولیت‌های قانونی و اقتصادی مرتبط نموده است. 

برای اولین بار مسئولیت اجتماعی شرکتی در دهه بیست میلادی مطرح شد، اما به دلیل جنگ جهانی دوم و رکود بزرگ، این مفهوم نتوانست به عنوان یک موضوع جدی تا دهه 1950 در میان رهبران کسب و کارهای مختلف جایگاهی به دست آورد. مدل‌های اولیه مسئولیت اجتماعی در دهه 1960 ظاهر شدند. این مدل‌ها جنبه” اجتماعی” مسئولیت اجتماعی شرکتی را به صورت مستقیم به مسئولیت‌های اقتصادی و قانونی به عنوان مسئولیت‌های بالاتر ربط می‌داد. 

سازمان‌های بین المللی همچون بانک جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نه تنها پژوهش و ترویج این مسئولیت را تایید نمودند، بلکه واحدها و دستورالعمل‌های دائمی‌ کاری را نیز به وجود آوردند. 

مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی‌ است که طبق آن شرکت‌ها به صورت داوطلبانه در ساختن یک محیط پاکیزه تر و جامعه بهتر، مشارکت می‌کنند. مفهومی‌ که بسته به آن، شرکت‌ها تمام نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی خود را در فعالیت‌های عملیاتی کسب و کار در تعامل با گروه‌های دیگر ذینفع در نظر می‌گیرند. 

مزایای استفاده و بکارگیری مسئولیت اجتماعی شرکتی

کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در گزارش خود، مزایای مسئولیت اجتماعی شرکتی را به دو دسته جهانی و محلی تقسیم کرده اند. محرک‌های محلی این مسئولیت ناشی از شرایط و جریان‌های داخلی جامعه هستند. در حالی که محرک‌های جهانی این مسئولیت، شامل مشوق‌های سرمایه گذاری، دسترسی به بازار، فعلیت ذینفعان و استاندارد سازی جهانی است. 

در این گزارش مهمترین مزایای مسئولیت اجتماعی شرکتی را چنین بیان نموده‌اند:

 • کاهش هزینه‌های ناشی از کنترل 
 • افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان از طریق حس تعلق
 • کاهش ریسک و افزایش اعتبار و رتبه در سطح بین المللی
 • بهبود تصویر برند کسب و کار از نظر مشتریان 
 • افزایش پاسخگویی و شفافیت 
 • کاهش اثرات منفی محیط زیستی و اجتماعی کسب و کارها و حرکت به سمت ایجاد ارزش مشترک (خلق ارزش اجتماعی و اقتصادی)
 • ایجاد مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار و بهبود سطح رقابت پذیری شرکت‌ها

تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه‌های مختلف

تعهد و مسئولیت اجتماعی در زمینه‌های مختلف دارای تعریف گوناگونی بسته به حوزه فعالیتی است. مثلا در حوزه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها، مسئولیت اجتماعی شرکتی به صورت اختصاری با نام CSR شناخته می‌شود. برای این منظور بندهای مختلفی تعریف شده‌اند که از جمله آنها باید به موارد زیر اشاره کنیم:

 • تعهد در قبال رعایت حقوق مصرف کنندگان در صورت ارائه خدمات یا تولید کالا 
 • تعهد در قبال حفظ اکوسیستم و محیط زیست که خود برای مراکز صنعتی یک گزینه مهم به شمار می‌رود.
 • تعهد در قبال رفتار انسانی و درست با تمامی‌ افراد مرتبط 
 • تعهد در قبال شایسته سالاری و رعایت عدالت در استخدام نیروهای کار مورد نیاز 
 • تعهد در قبال صرف درآمدها در راه غیر قانونی و غیر خلاف و در مسیر توسعه و پیشرفت
 • تعهد در قبال برآورده کردن تمام نیازهای ضروری کارکنان و خانواده آنها 
 • تعهد در قبال ارائه محصولات کاملا سالم و با کیفیت، بدون هیچگونه ضرری برای انسان 

منابع: unidoinvestopediathebalancepoppulofinancierworldwide

 

 

نوشته‌های تازه

بیشتر بخوانید  استراتژی مناسب برای داشتن یک مذاکره خوب

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها