شرکت‌های تخصصی ارائه مشاوره استراتژیک فعالیت‌هایی در حوزه مشاوره با استفاده از مدل‌های کارآمد در کشور انجام می‌دهد. خدمات مشاوره استراتژیک رخ برای دستیابی به اهداف زیر ارائه می‌شود:

 • نگرش جدید:

تغییر دیدگاه و دادن اطلاعاتی به کاربران برای دستیابی به اهمیت مشاوره استراتژیک با برپایی دوره‌های آموزشی

 • ارائه تحلیل و بینش:

مطالعه کردن و انجام بررسی‌ها برای رسیدن به تحلیل‌های استراتژیک با استفاده از ابزار تحلیل گوناگون

 • دستیابی به راهکارها:

تالیف سند برنامه استراتژیک کسب و کار با توجه به شواهد و اتحاد نظر بین کاربران و همچنین با کمک مدل برنامه ریزی استراتژیک

 • قدرتمند کردن و مربی گری:

کمک کردن به جمع آوری واجباتی که برای اجرای استراتژیک مورد نیاز هستند.

 • استقامت نظام استراتژی:

برپایی زیرساخت‌های لازم برای نگه داشتن نظام و راه و رسم مدیریت استراتژیک

عملکرد استراتژی‌های تدوین شده چگونه انجام می‌شود؟

گروه ما با توجه به دستاوردهایی که از مشاوره و برپایی استراتژی‌ها به دست آورده است، از یک نمونه مرجع استفاده می‌کند که نحوه برپایی مشاوره استراتژی ما را صورت می‌دهد. این مراحل به صورت زیر است:

مرحله ۱: ارزیابی مقدار بلوغ سازمان 

در این حوزه مشخص می‌شود که دستورالعمل‌های رهبری و مدیریت در کار تا چه مقدار با استاندارد آن تفاوت دارد. انجام این کار باعث می‌شود تا مهمترین توانایی‌ها و دستاوردها شناسایی و همچنین آسیب‌ها مشخص شوند تا با توجه به آنها، مهمترین اولویت‌های پیشرفت مشخص شوند. ما یک ابزار تخصصی برای این روند پیش بینی کرده‌ایم که با استفاده از آن بتوان مقدار بلوغ هوشمندی استراتژیک را مشخص کرد.

مرحله ۲: برنامه ریزی استراتژیک

این روند با توجه به یک نمونه کاربردی صورت می‌گیرد. دستاورد این کار، شناسایی استراتژی‌ها در کار خواهد بود. مدرک‌هایی توسط مشاوره استراتژیک اجرایی می‌شوند که سه نوع شرط را اجرا کنند.

 • حرف کم (برتری‌های محدود و نقطه کانونی معین)
 • حرف محکم (تجزیه و تحلیل کردن و استدلال‌های قوی کارشناسی، به صورتی که عوض شدن مدیریت تاثیری روی آن نداشته باشد)
 • حرف ساده (شرح ساده و بی آلایش استراتژی‌ها برای درک و فهم راحت)

مرحله ۳: اجرایی کردن استراتژی

در این روند در ابتدا زیربنای لازم تامین می‌شود و همچنین احتیاجات برای انجام دادن دورنما و هر استراتژی به عمل می‌آید. بعد از آن، هر استراتژی به جمعی از عملکردها مبدل شده و در آخر، عملکردها به مدیران و مجریان واگذار می‌گردد و به آنها در مورد هر عملکردی توضیح داده می‌شود. در این روند، از ابزارهای متفاوتی همچون نواحی مرجع استراتژی (SRPs)، کارت امتیازی متوازن (BSC)، هدف‌ها و دستاوردهای کلیدی (OKRs) و استراتژی اقیانوس آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار بلوغ سازمان و روند کاری در انتخاب نحوه بهینه بسیار موثر است. گروه ما تجربه اجرای بسیاری از روش‌های ذکر شده را دارد.

مرحله ۴: کنترل و سنجش استراتژی

ما متدولوژی کنترل و سنجش استراتژی‌ها را در گروهی از شرکت‌هایی بدست آورده ایم که برای اولین بار با برنامه ریزی و روند استراتژی‌ها، به مرحله کنترل و سنجش استراتژی‌ها رسیده بودند.

مرحله ۵: تثبیت کردن نظام استراتژی

 این روند با توجه به این مورد پابرجا است که هر کار بهبود باید ثابت شود تا ادامه دار باشد. به عبارتی دیگر، ساختن یک مجموعه مناسب برای مطمئن شدن از ادامه دار بودن آن، الگوی اصلی را در دستاوردهای بلندمدت آن اجرا می‌کند. نباید با خارج شدن مشاور و یا عوض شدن مدیریت، عملکردهایی که با انرژی، زمان و هزینه بدست آمده است از بین بروند. گروه ما برای این فرایند از سه ابزار استفاده می‌کنند. 

 1. عملکردها و روند کاری تدوین می‌شوند و مجموعه و کارگروه‌ها توجیه می‌شوند و آموزش‌های لازم را می‌بینند.
 2.  کارکنانی که در طی برنامه ریزی و اجرا آموزش دیده‌اند و قادر به این کار شده‌اند در قالب مجموعه سنجش احکام و تشویق کننده‌های رسمی‌ دریافت می‌کنند.
 3. یک دستگاه نرم افزاری که کار آنها برنامه ریزی و سنجش استراتژی است در شرکت استقرار پیدا می‌کند. وجود این دستگاه و قدرت اثر بخشی آن در تامین نیاز‌های اطلاعاتی رهبران ارشد باعث می‌شود تا استراتژی همچنان در منبع برنامه و بودجه سازمان بماند و کار خود را برای بهبود روند رقابتی و افزایش روند سودآوری نشان دهد.

کلیات لازم در استخدام مشاور استراتژی

ما گروهی از کلیات را در مدیریت جلسات استراتژی استفاده می‌کنیم و کاملا به آنها پایبند هستیم. این موارد به عنوان کلیات کاری ما در قالب “مشاوره استراتژیک” است و مسئولان هم روند کاری را با توجه به آن می‌سنجند.

فایده مندی:

استراتژی در آخر باید برای رسیدن به جایگاه محکم در بازار، روند رقابتی و سودآوری باشد.

قابلیت اجرا: 

استراتژی با توجه به قابلیت‌ها و توان شرکت تالیف می‌شوند نه رویاهای دست نیافتنی.

حل مسئله:

استراتژی باید در کنار بهبودهای طولانی مدت، بتواند مسائل روزانه را هم حل کند و به کارهای مهم هم بتواند پاسخ دهد.

استدلالی بودن:

منطق و دلیل در استراتژی باید آنقدر قوی باید که با عوض شدن مدیریت هم قابل تغییر نباشد.

ایجاد اجماع نظر:

به توافق رسیدن با استفاده از مبحث‌های دقیق یک اصل اساسی است. استراتژی باید توسط همه مسئولان ارشد تایید گردد.

واقعی بودن:

برعکس آنچه معمول شده است، در واقع استراتژی باید با توجه به تحلیل‌های مبتنی بر دیده‌ها و واقعیت‌ها تایید شود نه با توجه به ابهامات و دیده‌های کلی.

جدیت در تدوین:

هیچ حرفی زده نمی‌شود، فقط عمل می‌شود.

بی طرفی:

درواقع مشاور با تکیه بر اطلاعات و داده‌ها به نتیجه گیری مبنی بر دیده‌ها کمک می‌کند. قضاوت‌های ذهنی اساس تصمیم گرفتن نیستند.

نظردهی:

با توجه به تجربه، ما فقط ابزارهای استراتژی با توضیح نمی‌دهیم، بلکه اطلاعات کافی را در مورد کسب و کار شما بدست آورده و با شما به نتیجه خواهیم رسید.

کار کامل:

تالیف استراتژی آخر کار ما نیست، بلکه در زمان برنامه در کنار شرکت خواهیم بود. ما یک مجموعه گسترده ای از ارتباطات هستیم و قادر هستیم با توجه به نیاز در زمینه‌های تامین فاینانسور، متخصص و مثال‌های دیگر همراه شما باشیم.

دیدگاه همه جانبه

به عنوان یک مشاور استراتژی موفق، پیش از هرگونه کاری، اول دغدغه‌ها و مشکلات مربوط به مسئولان کسب و کار و شرکت را در درجه بندی کنید و بعد از بدست آوردن اطلاعات کافی از مشکلات کسب و کار و درخواست مسئولان، سه نوع استراتژی با توجه به درجه زمانی معرفی می‌کنیم.

اول؛ استراتژی‌های فوریتی

این استراتژی کمک می‌کند تا اوضاع فعلی کسب و کار ثابت شود. این استراتژی‌ها آنهایی هستند که به حل شدن مشکلات و دغدغه‌های مسئولان کمک می‌کند و باعث می‌شود تا اوضاع کاری بدتر از این نشود. مواردی مانند کاهش زیاد فروش، اختلالات کانال‌های فروش، زیاد شدن هزینه‌های سربار به صورت غیر مستقیم، چالش‌های ارتباطی با سازمان و مانند آن از جمله موردهایی هستند که در این دسته استراتژی‌ها به شمار می‌روند. 

دوم؛ استراتژی‌های درمانی 

این روند کمک می‌کند تا جبران وضعیت اتفاق بیفتد. این موارد بنیاد‌های عمومی‌ هستند که از یک کسب و کار توقع می‌رود آنها را داشته باشد. به طور مثال عملکردهایی از جمله بودجه ریزی و کنترل بودجه، نظام سنجش ساز و کار، توان سنجی نمایندگی‌ها و مانند آن جز مواردی است که بودن آنها در دسته الزامات است. این موارد در سنجش اولیه که با عنوان بلوغ استراتژی نامیده می‌شود، مشخص شده و به ریاست اطلاع رسانده خواهد شد.

سوم؛ استراتژی‌های توسعه‌ای

استراتژی‌های توسعه‌ای باعث ساختن، نگهداری و یا پیشرفت روند رقابتی کسب و کار می‌شود. اینجا جای شکوفایی واقعی “استراتژی” است. راهکارهایی که گفته می‌شود برای هر کسب و کار ویژه ای خواهد بود. روندی دشوار از فکر کردن و بحث و مشاهده و تجربیات که باعث می‌شوند به یک راه با چند نتیجه برسیم. 

مهمترین مسئله در پیدا کردن استراتژی

نکته مهمی‌که در زمان پیدا کردن استراتژی‌ها دنبال می‌کنیم در این جمله کوتاه می‌شود: ” اگر کاری کنیم و ماحصلی داشته باشیم، کار مهمی‌صورت نگرفته است. ما در پی حرکت‌هایی هستیم که با یک حرکت حداقل سه یا چهار روند رقابتی برای کسب و کار ایجاد کند”. تجربه ما در قالب مشاوره استراتژیک هم نشانگر این است که با اینکه این کار سخت است، اما قابل انجام است. به صورت خلاصه ما آن استراتژی را آشکار و دنبال خواهیم کرد که با یک تیر چند نشان بزنیم. 

مشاوره‌ استراتژیک از جمله راه‌های رقابتی و پرمنفعت برای فارغ‌التحصیلان هوشمند است؛

مشاوره‌ استراتژیک از جمله راه‌های رقابتی و پرمنفعت برای فارغ‌التحصیلان هوشمند است؛ با توجه به این‌که افراد معمولاً در درک این روش دچار سوتفاهم می‌شوند، سعی داریم در این مطلب برای فهم این موضوع کمی به این موضوع بپردازیم و چهارچوبی برای توضیح آن مطرح کنیم.

مشاوره‌ استراتژیک چیست؟

مشاوره‌ استراتژیک یا مشاوره‌ راهبردی به سازمان‌های معتبر در تصمیم‌گیری‌های جدی‌ کمک می‌کند تا عاری از تعصب بر روش‌های رایج روز و با استفاده از علوم صنعتی عمیق به مطلوب‌ترین نتیجه دست‌یابند. این نوع مشاوره زیر مجموعه‌ی مشاوره‌ مدیریتی است و عموماً نقش اشاره به توصیه‌های حائز اهمیت شرکت را به عهده دارد.

مشاوره‌ استراتژیک در همه‌ی صنایع با بخش‌های خصوصی و عمومی و در مورد انواع مشکلات‌ قابل استفاده است.

به عنوان مثال، شرکتی را در نظر بگیرید که قصد پس‌انداز سرمایه در بازار کار رو به افت خود را دارد؛ این شرکت باید یکی از بخش‌های تولیدی خود را تعطیل کند و ‌به مشورت جهت اطلاع از استراتژیک بودن این اقدام در این برهه‌ی زمانی احتیاج پیدا می‌کند. در چنین موقعیتی مشاوره‌ی راهبردی در پاسخ به موضوعاتی همچون هدف‌گذاری، مؤثر بودن بستن کدام بخش تولید، میزان سرمایه‌ی کسب شده از این اقدام، میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای انجام آن و چگونگی بازسازی بخش تولیدی جهت جبران کمبود این محصول، مؤثر واقع می‌شود.

سازمان‌ها به چه دلایلی از مشاوره‌ راهبردی کمک می‌گیرند؟

ممکن است این سؤال مطرح شود که به چه دلیل سازمان‌ها خود مسئولیت پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها را به عهده نمی‌گیرند؟

از مشاور هنگامی کمک گرفته ‌می‌شود که نیاز به یک تصمیم‌گیری حیاتی برای آینده‌ی شرکت مطرح باشد و با حضور مشاور اطمینان در پاسخ‌دهی به تمامی جوانب این تصمیم‌گیری حاصل شود. در حقیقت مشاوران می‌توانند تمام وقت خود را صرف پاسخ به سؤالات مطرح شده کنند؛ درحالی که سایر افراد اجرایی همچون گذشته به مدیریت شرکت خواهند پرداخت. مشاوران همچنین پیشنهاد‌های حرفه‌ای در صنعت‌های به‌خصوص،‌ همچون قراردادن یا بازسازی یک بازار جدید را مطرح می‌کنند.

به چه مهارت‌هایی نیاز است؟

با توجه به تخصصی بودن علوم صنعتی، مهارت‌های عمومی کمی وجود دارد که در مشاوره‌ی راهبردی یک سازمان حائز اهمیت است.

 • مهارت‌های تحلیلی: توانایی تحلیل مقدار زیادی از داده‌ها جهت دست‌یابی به مشکلات و راه‌حل‌های سازنده و همچنین ارائه‌ی اطلاعات کاربردی در مراحل مختلف. این مهارت‌ها معمولاً در بخش معروف مصاحبه‌ برای بررسی‌های موردی ارزش‌یابی شده و عموماً در تمامی فرم‌های مربوط به مشاوره قرار دارند.

 • مهارت‌های اجتماعی: مشاوره صنعتی متمرکز بر مشتری است و بیشتر وقتی که شما می‌گذرانید صرف فهم بهتر مشکلاتی است که مشتریان با آن سر و کار دارند. پس باید قادر به ایجاد روابطی متقاعد‌کننده باشید و نسبت به زمان مناسب برای به عقب انداختن آگاه باشید.

 • مدیریت زمان: در مشاوره‌ استراتژیک فرجه‌های کوتاهی به شما داده می‌شود که نباید هیچ‌کدام را از دست بدهید.

 • انعطاف‌پذیری: همیشه موضوعاتی برای یادگیری در این حرفه وجود دارد، حتی هنگامی که شما در آن حرفه‌ای هستید. بهتر است همیشه نسبت به نوع اجرای حرفه‌ی خود آگاه بوده و به دنبال راه‌هایی جهت پیشرفت باشید.

شرکت‌های معتبر در این حرفه کدام‌اند؟

شما در این حرفه با دو نوع سازمان سر و کار دارید؛ آنهایی که فقط با مشاوره‌ استراتژیک به شما کمک می‌کنند و آن‌هایی که از آن در کنار این روش به شما روش‌های مشاوره‌ای و حرفه‌ای دیگری پیشنهاد می‌دهند.

سه مورد از اصلی‌ترین شرکت‌‌های بخش اول عبارت اند از: Mckinsey & Company، Boston Consulting Group، Bain & Company.

شرکت‌هایی که روش‌های استراتژیک وسیع‌تری دارند عبارت‌اند از: Accenture، Capgemini، L.E.K. Consulting، OC&C Strategy و Oliver Wyman.

و در آخر چهار شرکت حرفه‌ای در خدمات مشاوره‌ای عبارت اند از: PwC، EY، Deloitte و KPMG که همگی در حال رشد روش‌های مشاوره‌ای خود بوده و محدوده‌ی وسیعی از مشاوره را به مشتریان اراسه می‌دهند.

منبع: brightnetwork

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

بیشتر بخوانید  استاندارد ISO 20700 در حوزه مشاوره مدیریت