سبک تفکر به معنای روش اندیشیدن است و به چگونگی استفاده ما از توانمندی‌هایمان اشاره دارد.

یکی از دیگر از شاخصه‌هایی که انسان‌ها از یکدیگر متمایز می‌کند و شخصیت‌های متعددی را به‌وجود می‌آورد، سبک تفکر است. این شاخص نیز در شناخت استعداد‌هایمان اهمیت دارد و می‌تواند در انتخاب‌هایمان مؤثر باشد. برای شناخت بیشتر این شاخص مطلب زیر را مطالعه کنید تا گام دیگری در شخصیت‌شناسی و خودشناسی خود بردارید.

 • آیا توانایی‌ها، استعدادها و قابلیت‌های خودتان را می‌شناسید؟

 • آیا می‌دانید چطور باید از آنها در زندگیتان استفاده کنید؟

 • آیا با سبک تفکرتان آشنا هستید؟

 • آیا می‌دانید شناخت سبک تفکر چقدر به موفقیت‌های تحصیلی و شغلی شما کمک می‌کند؟

انسان‌ها بسیار با یکدیگر متفاوتند. آنها توانایی‌ها، استعدادها و قابلیت‌های مختلفی دارند که توجه به آنها در انتخاب‌های زندگی بسیار لازم و حیاتی است. یکی از تفاوت‌های موجود بین انسان‌ها، تفاوت در سبک تفکر است. سبک تفکر به معنای روش اندیشیدن است و به چگونگی استفاده ما از توانمندی‌هایمان اشاره دارد. به عبارتی، افراد با توانایی‌های مشابه امکان دارد سبک تفکر متفاوتی داشته باشند.

دانلود تست تعیین سبک تفکر

تست تعیین سبک تفکر چیست و چگونه آن را بسنجیم؟

 

تست تعیین سبک تفکر را چه کسی ایجاد کرده است؟

استرنبرگ که از صاحب‌نظران اصلی سبک تفکر است، بر اساس نظریه خودگردانی ذهنی خود، 13 سبک تفکر را مطرح می‌کند. او مطابق با این نظریه در سال 1991 پرسشنامه‌ای را تدوین کرد. در این پرسشنامه 13 سبک تفکر براساس پنج بُعد وجود دارد، کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش سنجیده می‌شود.

ابعاد سبک تفکر کدامند؟

ابعاد سبک تفکر شامل کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش هستند. هر بعدی خود دارای اجزایی است که عبارتند از:

۱. کارکرد

شامل سه نوع سبک است که عبارتند از:

 • قانونگذارانه: تمایل به ایجاد، اختراع و طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام می‌دهد.

 • اجرایی: تمایل به پیروی از دستورات دارد و آنچه را که به او گفته می‌شود انجام می‌دهد.

 • قضایی: تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد.

۲. شکل

شامل چهار سبک مختلف است که عبارتند از:

 • مونارکی: تمایل دارد در یک زمان به انجام یک کار بپردازد و تقریباً همه انرژی و توان خود را به آن اختصاص می‌دهد.

 • سلسله مراتبی: تمایل دارد در یک زمان کارهای زیادی انجام دهد و برای آنچه که انجام می‌دهد و چگونگی و موقعیت آن و نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت‌بندی می‌کند.

 • الیگارکی: تمایل دارد در یک زمان کارهای زیادی انجام دهد، اما در اولویت‌بندی کارها دچار مشکل است.

 • آنارکی: تمایل دارد روش‌های تصادفی را برای حل مسئله به‌کار گیرد، از نظام‌ها، قوائد و دستور العمل‌ها و به‌طور کلی از هر نوع محدودیتی بیزار و متنفر است.

۳. سطح

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

 • آکلی: تمایل دارد با کلیات، صور کلی و انتزاعی درگیر باشد.

 • جزئی: تمایل دارد با جزئیات و نمونه‌های عینی و خاص درگیر باشد.

۴. دامنه

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

 • درونی: تمایل دارد به تنهایی کار کند و بر دنیای درونی خویش متمرکز باشد و متکی به خود است.

 • بیرونی: تمایل دارد با دیگران کار کند، به جهان بیرون متمرکز است و به دیگران وابسته است.

۵. گرایش

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

 • آزادمنشانه: تمایل دارد کارها را با روش‌های جدید انجام دهد و با آداب و رسوم مخالف است و با آنها مبارزه می‌کند.

 • محافظه کارانه : تمایل دارد کارها را با روش‌های از پیش تجربه شده و صحیح انجام دهد و از آداب و رسوم پیروی می‌کند.

   

حال چه باید کرد؟

از آنجا که سبک تفکر با بسیاری از ابعاد شخصیتی شما مرتبط است و شناخت آن در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های مهم زندگیتان تأثیر مثبت و قابل توجهی دارد. پیشنهاد ما این است که تست تعیین سبک تفکر را امتحان کنید و خودتان را بهتر بشناسید.

از طریق لینک زیر می‌توانید  تست تعیین سبک تفکر آنلاین را دانلود کنید و با پر کردن آن، نتیجه آزمون را به صورت نمودار دریافت کنید.

دانلود تست تعیین سبک تفکر

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

بیشتر بخوانید  چگونه برنامه ریزی تحصیلی داشته باشیم؛ نکاتی برای مطالعه بهتر