دوره مدیریت منابع انسانی

خانه/دوره مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

۱۴۰۲-۲-۲۹ ۰۶:۰۲:۱۳ +۰۰:۰۰

مدیریت استعداد از مهارت‌هایی‌ است که امروزه شرکت‌ها و مدیران برای استخدام نیروهایی متناسب با فرصت‌های شغلیِ هر سازمان، به آن نیاز دارند.

رفتن به بالا