سیستم‌ اقتصادی و انواع آن

توسط |۱۴۰۱-۶-۱۵ ۰۸:۳۵:۳۵ +۰۰:۰۰۱۳ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: مدیریت توزیع و فروش|برچسب‌ها: , , , , |

سه نوع نظام یا سیستم اقتصادی وجود دارد. انواع سیستم‌های اقتصادی شامل: سرمایه داری، سوسیالیست و ترکیبی هستند. این طبقه بندی به ترتیب بر حسب روش‌های غالب تخصیص بازار، تخصیص منابع، تخصیص فرمان یا برنامه مرکزی و تخصیص ترکیبی است. به طور کلی انواع سیستم‌های اقتصادی شامل سیستم فرمانی یا دستوری، سنتی، ترکیبی و مبتنی بر بازار هستند. سیستم اقتصادی تخصیص بازار سیستم تخصیص بازار یکی از انواع سیستم اقتصادی اکونومیک است که برای منابع به مصرف کنندگان اتکا دارد. به گونه‌ای که مصرف کنندگان تصمیم می‌گیرند که چه چیزهایی بهتر است تولید شود، که به آن طرح اقتصادی نیز [...]