در یک سازمانی هیچکس نمی‌تواند به کار کردن بدون نظارت صحیح ادعا کند

در یک سلسله مراتب سازمانی هیچکس نمی‌تواند به کار کردن بدون نظارت صحیح ادعا کند. برای عملکرد بهتر یک سازمان، خیلی ضروری است که یک سیستم و رابطه‌ای مناسب بین بخش‌ها و ارگان‌های مختلف یک سازمان وجود داشته باشد.

نقش نظارت

موارد زیر عملکرد اصلی است که توسط یک سرپرست انجام می‌شود:

 • ایجاد پیوند بین کارگران و مدیریت: سرپرست فردی است که مشغول نظارت است. او نظارت بر کار زیردستان دارد. او پیوند بین کارگران و مدیریت است. وی اطمینان می‌دهد كه برنامه‌ها و رویه‌ها طبق برنامه اجرا می‌شوند.

 • تماس مستقیم با کارگران: سرپرست ارتباط مستقیمی با کارگران برقرار می‌کند. او به عنوان یک دوست، فیلسوف و راهنما برای کارگران عمل می‌کند.

 • جلوگیری از درگیری و سوء تفاهم: وی کلیه دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و ایده‌های مدیریت را به پیشنهادات کارگران، شکایات و غیره به مدیریت منتقل می‌کند. بنابراین، حضور وی در یک سازمان به جلوگیری از درگیری و سوء تفاهم بین کارگران و مدیریت کمک می‌کند.

 • وحدت در بین کارگران: او نقش مهمی در ادغام فعالیت‌های کارگران مختلف در زیر دست او دارد.

 • انگیزه کارگران: وی مسئولیت اتمام کار را بر عهده دارد. از این رو او به کارگران خود انگیزه می‌دهد که برای تکمیل همان کارها به طور مؤثر انجام دهند.

 • آموزش کارگران: یک سرپرست ماهر و باتجربه می‌تواند آموزش کار را به کارگران خود ارائه دهد و همچنین یک تیم کارآمد از کارگران ایجاد کند.

 • ویژگی‌های رهبری: نظارت با کیفیت رهبری خوب نقش مهمی در تأثیرگذاری بر کارگران و تقویت روحیه آنها دارد.

 • تجزیه و تحلیل کار انجام شده: یک سرپرست خوب همیشه کارهای زیردستان خود را تجزیه و تحلیل می‌کند و برای پیشرفت بیشتر در مهارت‌های کاری و عملکرد آنها به آنها پیشنهاداتی می‌دهد.

اهمیت نظارت

نظارت مهم است زیرا:

 • واسطه‌گر: سرپرست به عنوان یک ارتباط مهم بین کارگران و مدیریت عمل می‌کند. سرپرست نه تنها هدف/ایده‌های مدیریت را برای کارگران توضیح می‌دهد بلکه مشکلات/نارضایتی‌های کارگران را نیز به مدیریت توضیح می‌دهد.

 • کنترل عملکرد: نظارت تضمین می‌کند عملکرد کار مطابق اهداف انجام شود. سرپرست مسئولیت انجام وظیفه را برعهده گرفته و انگیزه کارگران همکار خود را به عهده می‌گیرد.

 • استفاده بهینه از منابع: مهارت‌های شغلی را ایجاد می‌کند که به استفاده بهینه از منابع کمک می‌کند.

 • انضباط: منجر به حفظ نظم می‌شود.

 • وحدت گروه: اتحاد را در بین کارگران حفظ می‌کند. سرپرست نقش مهمی در مرتب‌سازی اختلافات داخلی و حفظ هماهنگی بین کارگران دارد.

 • بازخورد: بازخورد را در قالب پیشنهادات و شکایات تسهیل می‌کند.

 • ارتباطات را بهبود می‌بخشد: ارتباطات و از این رو کیفیت روابط “با کارگران” و همچنین “در بین کارگران” را بهبود می‌بخشد.

منبع: businessmanagementideas

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

 

بیشتر بخوانید  استراتژی و تاکتیک چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟